natuur in de buurt van La Calestienne

De natuur rond "La Calestienne" is bijzonder rijk en gevarieerd doordat de vijf ŗ zes kilometer brede Calestienne of kalkstreek hier de Fagne (van de Fagne-en-Famenne) in het noorden scheidt van de Ardennen in het zuiden.
Een groot deel van de fusiegemeenten Viroinval waar Nismes deel van uitmaakt, en Doische vormt het Natuurpark Viroin-Hermeton,  dat delen van de drie hierboven vermelde geografische streken en de Condroz omvat. 

de tuin van La Calestienne

  Vogels kijken kan bij La Calestienne al in de tuin beginnen: broedvogels als steenuil, zwarte roodstaart, putter en Europese kanarie kan je vanuit je luie zetel waarnemen. Daarnaast kan je ook speciale ontdekkingen doen: vanuit de tuin werden reeds slangenarend, ooievaar, zwarte ooievaar en kraanvogel genoteerd en binnen wandelafstand kleine zwartkop, bergfluiter, vale gier, zomertaling, zwarte stern, hop en roodkopklauwier!  
Nachtraven kunnen in de tuin van La Calestienne hun hart ophalen aan nachtvlinders: teveel om op te noemen: enkele nachten observatie zorgde voor een lijst van meer dan vierhonderd soorten. Confronterend om te zien dat zowat alle planten in de tuin worden opgevreten door weeral een andere soort rupsen! Op basis van de waarnemingenlijst onderaan deze pagina kan je zelf een plantensoortenlijst van de tuin van La Calestienne ťn die van de buren opstellen!

de Fagne

De Fagne, die ten oosten van de Maas "Famenne" wordt genoemd is een leisteendepressie waar een aantal kalksteenheuvels bovenuit steken. Deze laagvlakte ontwatert nogal moeizaam waardoor hier voornamelijk zuurminnende planten voorkomen. De vochtige tot natte wei- en hooilanden bij Villers-en-Fagne vormen mooie voorbeelden van dit vegetatietype.
De leisteen van de Fagne wordt op ettelijke plaatsen doorbroken door heuvels die zijn opgebouwd uit organogene kalksteen en in de geologie "biohermen" worden genoemd. Nu zijn deze plekken dikwijls herkenbaar in het landschap omdat de kalksteen daar werd ontgonnen en verkocht als "rouge belge" of rode marmer. Floristisch worden deze plaatsen getypeerd door de aanwezigheid van kalkminnende planten als sleedoorn, bosrank, wilde marjolein en driedistel. 
 

de kalkstreek

De kalkstreek of Calestienne, waarnaar onze karaktervolle gastenkamers werden genoemd wordt uiteraard gekenmerkt door de aanwezigheid van kalksteen.
Doordat het water kalksteen oplost is deze streek ook goed voorzien van grotten (Grottes de Neptune, Cavernes de l'AbÓme), verdwijn- en resurgentiegaten en ondergrondse rivieren zoals de Eau Noire tussen Frasnes en Nismes.
De kalksteen, met hier en daar nog een leemlaag bovenop, vormt een vruchtbaar gebied dat logischerwijze al erg vroeg werd ontgonnen; hier zijn dan ook veel en dichte soortenrijke hagen met (o.a.) sleedoorn, kruidvlier, wollige sneeuwbal, kardinaalsmuts, Spaanse aak, bosrank en maretak.
  Kalksteen is een waterdoorlatend gesteente waardoor hier bijna geen beken te vinden zijn; doordat het water sneller in de grond verdwijnt warmt deze streek beter op dan andere in de omgeving, waardoor hier een vegetatie kon ontwikkelen met soorten van mediterrane oorsprong. Zo vormt een deel van de Tienne aux Pauquis de meest noordelijke plaats waar het palmboompje vegetatievormend optreedt. Het best gekend is de streek echter voor zijn droge kalkgraslanden op de zuidhellingen van de alomtegenwoordige heuvels; zij vormen de beste plekjes voor wilde orchideeŽn en andere zeldzame planten in BelgiŽ: grote muggenorchis, welriekende en bergnachtorchis, bokkenorchis, hommelorchis, vliegenorchis, kleine pimpernel, geel vingerhoedskruid,zonneroosje, engbloem, gamander, aarddistel, verfbrem, wilde marjolein, pijlbrem, sikkelgoudscherm, wimperparelgras, Duitse gentiaan,...  
  Wat vogels betreft vind je hier appelvink, geelgors, goudvink, rode wouw, sperwer, bosuil, nachtegaal, wielewaal, boomkruiper, braamsluiper, roodborsttapuit en grauwe klauwier. Boven de open velden van de kalkstreek kan je blauwe kiekendief, grauwe gors en patrijzen waarnemen.  
 

Door de aanwezigheid van kalkgraslanden, vochtige hooilanden en uitgestrekte loofbossen is de omgeving van La Calestienne ťťn van de rijkste gebieden van BelgiŽ wat betreft dagvlinders.

  Dankzij de aanwezigheid van kalk in de bodem is de streek ook ťťn van de rijkste gebieden van BelgiŽ wat landslakken betreft: hier kan je 80 % van de 130 soorten vinden die in BelgiŽ voorkomen, met onder meer de grote en eetbare wijngaardslak en de segrijnslak.   

de Ardennen

  De Ardennen, op enkele kilometers van La Calestienne, vormen een hoogplateau dat culmineert op het Plateau van Rocroi, net over de grens. Het is opgebouwd uit kwartsiet dat geen water doorlaat; bijgevolg zijn hier veel beekjes die het regenwater afvoeren. Het zuurdere karakter van deze armere bodems maken dat de ondergroei en de bosranden wezenlijk verschillen met de vorige geografische streken: hazelaar, blauwe bosbes, brem, gele dovenetel, valse salie, adelaarsvaren, ...  
  Tijdens wandelingen in de Ardeense bossen heb je kans op buizerd, havik,kruisbek, kuifmees, vuurgoudhaantje, houtsnip, kramsvogel en zwarte specht, en met wat meer geluk (en inspanningen) notenkraker, taÔgaboomkruiper, middelste bonte specht, zwarte ooievaar en wie weet zelfs hazelhoen en ruigpootuil. In sommige steengroeven in de buurt nestelen oehoes. Bij de snelstromende riviertjes zie je zonder al te veel problemen ijsvogel, grote gele kwikstaart en waterspreeuw. Sijs, keep, barmsijs en koperwiek overwinteren in de Ardennen.  

de grote vijvers in de buurt

  Voor vogelwaarnemers vormen de grote vijvers van Roly en het meer van Virelles ook de moeite waard: kuifeend, tafeleend, dodaars, fuut, kleine karekiet, rietgors en bruine kiekendief installeren zich er als broedvogels.
Tijdens de trekperioden en in de winter zijn grote zaagbek, wilde zwaan, aalscholver, smient, slobeend, krakeend, wintertaling, pijlstaart, bergeend, watersnip, brilduiker en nonnetje bijna altijd aanwezig. Soms zie je wel eens roodkeelduiker, roerdomp en ijseend. Bovendien kan je hier op doortrek zowat elke steltloper zien: grutto, wulp, groenpootruiter, bonte strandloper, goudplevier,kleine plevier, tureluur, witgatje, oeverloper, ...
 
 

 

Op de stuwmeren van de Eau d'Heure slapen grote gemengde groepen meeuwen: naast kokmeeuw en zilvermeeuw ook kleine en grote mantelmeeuw, stormmeeuw en in het voorjaar zelfs zwartkopmeeuw. Met wat geluk vind je in het juiste seizoen misschien wel dwergmeeuw of geelpootmeeuw.   

dagvlinders in de omgeving van La Calestienne
o.b.v. (o.a.) Carl Vromant (Vlinderstichting, 1998) en waarnemingen.be (2016) 

1 aardbeivlinder Pyrgus malvae Hesperidae
2 adippevlinder Fabriciana adippe Nyphalidae
3 akkerparelmoervlinder Clossiana dia Nyphalidae
4 argusvlinder Lasiommata megera Satyridae
5 atalanta Vanessa atalanta Nyphalidae
6 bleek blauwtje Lysandra coridon Lycaenidae
7 bont dikkopje Carterocephalus palaemon Hesperidae
8 bont zandoogje Pararge aegeria Satyridae
9 boomblauwtje Celastrina argiolus Lycaenidae
10 bosparelmoervlinder Mellicta athalia Nyphalidae
11 bosrandparelmoervlinder Argynis adippe Nyphalidae
12 boswitje Leptidea sinapis Pieridae
13 bruin blauwtje Aricia agestis Lycaenidae
14 bruin dikkopje Erynnis tages Hesperidae
15 bruin zandoogje Maniola jurtina Satyridae
16 bruine eikenpage Satyrium ilicis Lycaenidae
17 bruine vuurvlinder Heodes tityrus Lycaenidae
18 citroenvlinder Gonepterix rhamni Pieridae
19 dagpauwoog Inachis io Nyphalidae
20 dambordje Melanargia galathea Satyridae
21 distelvlinder Cynthia cardui Nyphalidae
22 dwergblauwtje Cupido minimus Lycaenidae
23 dwergdikkopje Thymelicus acteon Hesperidae
24 eikenpage Quercusia quercus Lycaenidae
25 esparcetteblauwtje Agrodiaetus thersites Lycaenidae
26 geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris Hesperidae
27 gehakkelde aurelia Polygonia c-album Nyphalidae
28 gele luzernevlinder Colias hyale Pieridae
29 groentje Callophrys rubi Lycaenidae
30 groot dikkopje Ochlodes venata Hesperidae
31 groot geaderd witje Aporia crataegi Pieridae
32 groot koolwitje Pieris brassicae Pieridae
33 grote ijsvogelvlinder Limenitis populi Nyphalidae
34 grote parelmoervlinder Mesoacidalia aglaja Nyphalidae
35 grote vos Nymphalis polychloros Nyphalidae
36 grote weerschijnvlinder Apatura iris Nyphalidae
37 heideblauwtje Plebejus argus Lycaenidae
38 heivlinder Hipparchia semele Satyridae
39 hooibeestje Coenonympha pamphilus Satyridae
40 Icarusblauwtje Polyommatus icarus Lycaenidae
41 iepenpage Satyrium w-album Lycaenidae
42 kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae Hesperidae
43 kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius Hesperidae
44 keizersmantel Argynnis paphia Nyphalidae
45 klein geaderd witje Pieris napi Pieridae
46 klein koolwitje Pieris rapae Pieridae
47 kleine ijsvogelvlinder Lagoda camilla Nyphalidae
48 kleine parelmoervlinder Issoria lathonia Nyphalidae
49 kleine vos Aglais urticae Nyphalidae
50 kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas Lycaenidae
51 kleine weerschijnvlinder Apatura ilia Nyphalidae
52 koevinkje Aphantopus hyperantus Satyridae
53 kommavlinder Hesperia comma Hesperidae
54 koninginnepage Papilio machaon Papilionidae
55 koningspage Iphiclides podalirius Papilionidae
56 kweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania Satyridae
57 landkaartje Araschnia levana Nyphalidae
58 moerasparelmoervlinder Eurodryas aurinia Nyphalidae
59 morgenrood Heodes virgaurea Lycaenidae
60 oranje luzernevlinder Colias crocea Pieridae
61 oranje zandoogje Pyronia tithonus Satyridae
62 oranjetip Anthocharis cardamines Pieridae
63 paarse parelmoervlinder Boloria dia Nyphalidae
64 pruimenpage Satyrium pruni Lycaenidae
65 purpertreepparelmoervlinder Brenthis ino Nyphalidae
66 rode vuurvlinder Palaeochrysophanus hippothoe Lycaenidae
67 rotsvlinder Lasiommata maera Satyridae
68 rouwmantel Nymphalis antiopa Nyphalidae
69 sleedoornpage Thecla betulae Lycaenidae
70 sleutelbloemvlinder Hamearis lucina Riodinidae
71 steppeparelmoervlinder Mellicta aurelia Nyphalidae
72 tijgerblauwtje Lampides boeticus Lycaenidae
73 veldparelmoervlinder Melitaea cinxia Nyphalidae
74 voorjaarserebia Erebia medusa Nyphalidae
75 woudparelmoervlinder Melitaea diamina Nyphalidae
76 zilveren maan Clossiana selene Nyphalidae
77 zuidelijke luzernevlinder Colias alfacariensis Pieridae
78 zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola Hesperidae

 

 

nachtvlinders in de tuin van La Calestienne
waarnemingen van Paul en Krista Nuyts, Patrick en Arlette Van Dousselaere, Elie Coremans, Ben Steeman en Joachim Pintens, 2015 - 2017

1 aangebrande spanner Ligdia adustata Geometridae
2 aardappelstengelboorder Hydraecia micacea Pyralidae
3 agaatvlinder Phlogophora meticulosa Noctuidae
4 appeltak Campaea margaritaria Geometridae
5 armbandmot Elegia similella Pyralidae
6 baardsnuituil Pechipogo strigilata Noctuidae
7 bastaardsatijnvlinder Euproctis chrysorrhoea Erebidae
8 berkenbrandvlekvlinder Pheosia gnoma Notodontidae
9 berkeneenstaart Drepana falcataria Drepanidae
10 berkenoogspanner Cyclophora albipunctata Geometridae
11 berken-orvlinder Tetheella fluctuosa Drepanidae
12 berkenpedaalmot Argyresthia goedartella Argyresthiidae
13 beukenspiegelmot Cydia fagiglandana Tortricidae
14 beukentandvlinder Drymonia obliterata Notodontidae
15 blauwbandspanner Cosmorhoe ocellata Geometridae
16 blauwe distelbladroller Cochylis dubitana Tortricidae
17 blauwooggrasmot Agriphila straminella Crambidae
18 blauwrandspanner Plemyria rubiginata Geometridae
19 bleke grasmot Crambus perlella Crambidae
20 bleke grasuil Mythimna pallens Noctuidae
21 bleke grasworteluil Apamea lithoxylea Noctuidae
22 bliksemlichtmot Aglossa caprealis Pyralidae
23 bloesempedaalmot Argyresthia spinosella Argyresthiidae
24 bont halmuiltje Oligia versicolor Noctuidae
25 bont schaapje Acronicta aceris Noctuidae
26 bonte  brandnetelmot Anania hortulata Crambidae
27 bonte bandspanner Epirrhoe tristata Geometridae
28 bonte bessenvlinder Abraxas grossulariata Geometridae
29 bonte coronamot Anania stachydalis Crambidae
30 bonte fruitbladroller Eudemis profundana Tortricidae
31 bonte marmeruil Deltote deceptoria Noctuidae
32 bonte walstrospanner Catarhoe cuculata Geometridae
33 boogsnuituil Herminia grisealis Erebidae
34 bosbandspanner Epirrhoe rivata Geometridae
35 bosgrasuil Apamea scolopacina Noctuidae
36 bosrankdwergspanner Eupithecia haworthiata Geometridae
37 bosspanner Scopula immutata Geometridae
38 braamvlinder Thyatira batis Drepanidae
39 bramenbladroller Notocelia uddmanniana Tortricidae
40 brandnetelbladroller Celypha lacunana Tortricidae
41 brandnetelkapje Abrostola tripartita Noctuidae
42 brandnetelmot Anthophila fabriciana Choreutidae
43 brandvlerkvlinder Pheosia tremula Notodontidae
44 brede-w-uil Lacanobia w-latinum Noctuidae
45 breedbandhuismoeder Noctua fimbriata Noctuidae
46 bremsneeuwmot Leucoptera spartifoliella Lyonetiidae
47 bruinbandbladroller Argyrotaenia ljungiana Tortricidae
48 bruine bosrankspanner Horisme vitalbata Geometridae
49 bruine breedvleugeluil Diarsia brunnea Noctuidae
50 bruine grasuil Rhyacia simulans Noctuidae
51 bruine grijsbandspanner Cabera exanthemata Geometridae
52 bruine groenuil Anaplectoides prasina Noctuidae
53 bruine heideuil Polia bombycina Noctuidae
54 bruine huismot Hofmannophila pseudospretellabrown house moth Oecophoridae
55 bruine molmboorder Harpella forficella Oecophoridae
56 bruine oogbladroller Epnotia signatana Tortricidae
57 bruine sikkeluil Laspeyria flexula Erebidae
58 bruine snuituil Hypena proboscidalis Noctuidae
59 bruine vierbandspanner Xanthorhoe spadicearia Geometridae
60 bruine zwartstipuil Xestia baja Noctuidae
61 brummelspanner Mesoleuca albicillata Geometridae
62 dennenpijlstaart Sphinx pinastri Sphingidae
63 dennenspinner Dendrolimus pini Lasiocampidae
64 distelbladroller Agapeta hamana Tortricidae
65 distelknoopvlekje Eucosma cana Tortricidae
66 donker brandnetelkapje Brostola triplasia Noctuidae
67 donker c-smalsnuitje Aethes rubigana Tortricidae
68 donker halmuiltje Oligia latruncula Noctuidae
69 donker klaverblaadje Macaria alternata Geometridae
70 donker visstaartje Meganola strigula Nolidae
71 donkere haakpalpmot Gelechia muscosella gelechiidae
72 donkere jota-uil Autographa pulchrina Noctuidae
73 donkere marmeruil Deltote pygarga Noctuidae
74 donkergroene korstmosuil Cryphia algae Noctuidae
75 donsvlinder Euproctis similis Gelechiidae
76 doornspinnertje Scythropia crataegella Nepticulidae
77 draak Harpyia milhauseri Notodontidae
78 driehoekuil Xestia triangulum Noctuidae
79 drielijnuil Charanyca trigrammica Noctuidae
80 drietandvlakjesmot Catoptria falsella Crambidae
81 dromedaris Notodonta dromedarius Notodontidae
82 dubbelpijluil Graphiphora augur Noctuidae
83 dubbelstipvoorjaarsuil Anorthoa munda Noctuidae
84 duikermot Acentria ephemerella Crambidae
85 dunvlerkspanner Lycia hirtaria Geometridae
86 dwarsstreephaakbladroller Ancylis achatana Tortricidae
87 dwergstipspanner Idaea fuscovenosa Geometridae
88 dwergvedermot Adaina microdactyla Pterophoridae
89 eekhoorn Stauropus fagi Notodontidae
90 egale bosrankspanner Horisme tersata Geometridae
91 egale dwergspanner Eupithecia absinthiata Geometridae
92 egale stofuil Hoplodrina blanda Noctuidae
93 egale vlakjesmot Catoptria pinella Crambidae
94 eikenblad Gastropacha quercifolia Lasiocampidae
95 eikenlichtmot Phycita roborella Pyralidae
96 eikensteltmot Caloptila robustella Gracillariidae
97 eikentandvlinder Peridea anceps Notodontidae
98 eikenweeskind Catocala promissa Erebidae
99 elzenooglapmot Bucculatrix cidarella Bucculatricidae
100 elzenspannertje Hydrelia sylvata Geometridae
101 erwtenuil Ceramica pisi Noctuidae
102 esdoorntandvlinder Ptilodon cucullina Notodontidae
103 fijnspardwergspanner Eupithecia tantillaria Geometridae
104 fijnsparkegelmot Assara terebrella Pyralidae
105 Florida-uil Spodoptera exigua Noctuidae
106 frambozenpalpmot Argolamprotes micella Gelechiidae
107 fruitmot Cydia pomonella Tortricidae
108 fruitpalpmot Recurvaria nanella Gelechiidae
109 gamma-uil Autographa gamma Noctuidae
110 ganzenvoetmot Hypochalcia ahenella Pyralidae
111 geel beertje Eilema sororcula Erebidae
112 geel kijkgaatje Monopis obviella Tineidae
113 geel spannertje Hydrelia flammeolaria Geometridae
114 geellijnsnuituil Trisateles emortualis Erebidae
115 geelpapmot Eccopisa effractella Pyralidae
116 geelpurperen spanner Idaea muricata Geometridae
117 geelvleugeluil Thalpophila matura Noctuidae
118 geelwitte kruidenmot Mecyna flavalis Crambidae
119 gegolfde spanner Hydria undulata Geometridae
120 gekraagde grasuil Mythimna ferrago Noctuidae
121 gele agaatspanner Gandaritis pyraliata Geometridae
122 gele eenstaart Watsonalla binaria Drepanidae
123 gele meelmot Pyralis farinalis Pyralidae
124 gele oogspanner Cyclophora linearia Geometridae
125 gele snuituil Paracolax tristalis Erebidae
126 gele tijger Spilosoma lutea Geometridae
127 gele wilgenroosjesmot Mompha ochraceella Momphidae
128 gelijnde vlakjesmot Catoptria margaritella Crambidae
129 gelobd halmuiltje Oligia strigilis Noctuidae
130 gemarmerd heideuilje Elaphria venustula Noctuidae
131 gemarmerd koolmotje Plutella porrectella Plutellidae
132 gemarmerde kruiskruidzadelmot Epiblema hepaticana Tortricidae
133 geoogde bandspanner Xanthorhoe montanata Geometridae
134 geoogde worteluil Agrostis clavis
135 gerande marmeruil Polia hepatica Noctuidae
136 gerande spanner Lomaspilis marginata Geometridae
137 gerimpelde spanner Macaria liturata Geometridae
138 gestippelde houtvlinder Zeuzera pyrina Cossidae
139 gestippelde oogspanner Cyclophora punctaria Geometridae
140 gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata Geometridae
141 getekende rozenspanner Anticlea derivata Geometridae
142 getekende walstrouil Chersotis multangula Noctuidae
143 geveerde spikkelspanner Peribatodes secundaria Geometridae
144 gevlamde bladroller Archips xylosteana Tortricidae
145 gevlamde uil Actinotia polyodon Noctuidae
146 gevlekte groenuil Moma alpium Noctuidae
147 gevlekte winteruil Conistra rubiginea Noctuidae
148 gevlekte witkoppalpmot Chionodes electella Gelechiidae
149 gevlekte zomervlinder Comibaena bajularia Geometridae
150 gewone  bandspanner Epirrhoe alternata Geometridae
151 gewone breedvleugeluil Diarsia rubi Noctuidae
152 gewone coronamot Anania coronata Crambidae
153 gewone dwergbladroller Pammene fasciana Tortricidae
154 gewone dwergspanner Eupithecia vulgata Geometridae
155 gewone grasmot Chrysoteuchia culmella Crambidae
156 gewone grasuil Luperina testacea Noctuidae
157 gewone heispanner Ematurga atomaria Geometridae
158 gewone spiegelmot Cydia splendana Tortricidae
159 gewone spikkelspanner Ectropis crepuscularia Geometridae
160 gewone stofuil Hoplodrina octogenaria Noctuidae
161 gewone witvlakbladroller Hedya nubiferana Tortricidae
162 gewone worteluil Agrotis exclamationis Noctuidae
163 gezoomde valkmot Evergestis limbata Crambidae
164 glad beertje Eilema griseola Erebidae
165 gordelpalpmot Recurvaria leucatella Gelechiidae
166 gouden boogbladroller Acleris bergmanniana Tortricidae
167 goudlijnbladroller Celypha aurofasciana Tortricidae
168 goudvenstertje Plusia festucae Noctuidae
169 granietuil Lycophotia porphyrea Noctuidae
170 graswortelvlinder Apamea monoglypha Noctuidae
171 grauwe grasuil Apamea remissa Noctuidae
172 grauwe monnik Cucullia umbratica Noctuidae
173 grijsgroene zomervlinder Pseudoterpna pruinata Geometridae
174 grijze dwergspanner Eupithecia subfuscata Geometridae
175 grijze kruidenmot Udea prunalis Crambidae
176 grijze stipspanner Idaea aversata Geometridae
177 grijze stofuil Hoplodrina respersa Noctuidae
178 groene dwergspanner Pasiphila rectangulata Geometridae
179 groene eikenbladroller Tortrix viridana Tortricidae
180 groene korstmosuil Nyctobrya muralis Noctuidae
181 groente-uil Lacanobia oleracea Noctuidae
182 groot avondrood Deilephila elpenor Sphingidae
183 groot visstaartje Meganola albula Nolidae
184 grootkopbladroller Zeiraphera isertana Tortricidae
185 grootvlekstippelmot Yponomeuta plumbella Yponomeutidae
186 grote appelbladroller Archips podana Tortricidae
187 grote beer Arctia caja Erebidae
188 grote groenuil Bena bicolorana Nolidae
189 grote parelmot Glyphipterix thrasonella Glyphipterigidae
190 grote piramidevlinder Amphipyra perflua Noctuidae
191 grote spikkelspanner Hypomecis roboraria Geometridae
192 grote vierbandspanner Xanthorhoe quadrifasiata Geometridae
193 grote wasmot Galleria mellonella Pyralidae
194 haagbeukmot Agrotera nemoralis Crambidae
195 haakpalpmot Gelechia sororculella Gelechiidae
196 haarbos Ochropleura plecta Noctuidae
197 hagedoorn(-vlinder) Opisthograptis luteolata Geometridae
198 hageheld Lasiocampa quercus Lasiocampidae
199 halmrupsvlinder Mesapamea secalis Noctuidae
200 halvemaanvlinder Selenia tetralunaria Geometridae
201 hazelaaruil Colocasia coryli Noctuidae
202 heemstzaadmot Pexicopia malvella Gelechiidae
203 heggenbladroller Archips rosana Tortricidae
204 hennepnetelspanner Perizoma alchemillata Geometridae
205 herculesje Selenia dentaria Geometridae
206 hermelijnbladroller Notocelia cynosbatella Tortricidae
207 hertshooibladroller Lathronympha strigana Tortricidae
208 hoekige mutsjeslichtmot Acrobasis marmorea Pyralidae
209 hommelnestmot Aphomia sociella Pyralidae
210 hopdwergspanner Eupithecia assimilata Geometridae
211 hopsnuituil Hypena rostralis Erebidae
212 houtspaander Axylia putris Noctuidae
213 huismoeder Noctua pronuba Noctuidae
214 hyena Cosmia trapezina Noctuidae
215 Italiaanse kaneelsikkelmot Metalampra italica Oecophoridae
216 jota-uil Autographa jota Noctuidae
217 Kadeni-stofuil Caradrina kadenii Noctuidae
218 kameeltje Notodonta ziczac Notodontidae
219 kameleonbladroller Acleris hastiana Tortricidae
220 katwilguiltje Brachylomia viminalis Noctuidae
221 kersenbladroller Pandemis cerasana Tortricidae
222 kersenpedaalmot Argyresthia pruniella Argyresthiidae
223 kersenspinner Odonestis pruni Lasiocampidae
224 klaverspanner  Chiasmia clathrata Geometridae
225 klein avondrood Deilephila porcellus Sphingidae
226 klein visstaartje Nola cucullatella Nolidae
227 kleine beer Phragmatobia fuliginosa Erebidae
228 kleine blokspanner Pterapherapteryx sexalata Geometridae
229 kleine boogbladroller Acleris forsskaleana Tortricidae
230 kleine breedbandhuismoeder Noctua janthina Noctuidae
231 kleine fruitmot Grapholita lobarzewskii Tortricidae
232 kleine groenbandspanner Colostygia pectinataria Geometridae
233 kleine groenuil Earias clorana Nolidae
234 kleine herculesspanner Cepphis advenaria Geometridae
235 kleine huismoeder Noctua interjecta Noctuidae
236 kleine mosboorder Batia lunaris Oecophoridae
237 kleine voorjaarsspanner Agriopis leucophaearia Geometridae
238 kleine voorjaarsuil Orthosia cruda Noctuidae
239 kleine wasmot Achroia grisella Pyralidae
240 kleine wortelhoutspanner Electrophaes corylata Geometridae
241 kleine zomervlinder Hemithea aestivaria Geometridae
242 kleine zwartwitmot Ethmia quadrillella Elachistidae
243 knoopkruidknoopvlekje Pelochrista caecimaculana Tortricidae
244 kolibrievlinder Macroglossum stllatarum Sphingidae
245 koolbandspanner Xantorhoe designata Geometridae
246 koolbladroller Clepsis spectrana Tortricidae
247 koolmotje Plutella xylostella Plutellidae
248 koperuil Diachrysia chrysitis Noctuidae
249 koraalbladroller Ptycholoma lecheana Tortricidae
250 kortzuiger Crocallis elinguaria Geometridae
251 kraagvleugelmot Nephopterix angustella Pyralidae
252 krabbescheermot Parapoynx stratiotata Crambidae
253 kroonvogeltje Ptilodon capucina Notodontidae
254 kroosvlindertje Cataclysta lemnata Crambidae
255 kruidkersmot Eidophasia messingiella Plutellidae
256 kruiskruiddwergspanner Eupithecia expallidata Geometridae
257 kweekgrasuil Apamea sordens Noctuidae
258 lariksspanner Macaria signaria Geometridae
259 lente-orvlinder Achlya flavicornis Drepanidae
260 leverkleurige bladroller Pandemis heparana Tortricidae
261 leverkleurige spanner Euchoeca nebulata Geometridae
262 levervlek Euplexia lucipara Noctuidae
263 lichte blokspanner Lobophora halterata Geometridae
264 lichte coronamot Anania lancealis Crambidae
265 lichte korstmosuil Bryophila domestica Noctuidae
266 lichtgrijze uil Lithophane ornitopus Noctuidae
267 liesgrassnuitmot Donacaula forficella Crambidae
268 lieveling Timandra comae Geometridae
269 ligusterpijlstaart Sphinx ligustri Sphingidae
270 lijnsnuituil Herminia tarsipennalis Erebidae
271 lijnvalkmot Evergestis forficalis Crambidae
272 lindeknotsvlinder Plagodis dolabraria Geometridae
273 lindepijlstaart Mimas tiliae Sphingidae
274 loofboombladroller Gypsonoma dealbana Tortricidae
275 loofboomdwergspanner Eupithecia exiguata Geometridae
276 luipaardlichtmot Nomophila noctuella Crambidae
277 maanmot Pammene regiana Tortricidae
278 maanpalpmot Teleiodes luculella Gelechiidae
279 maanuiltje Cosmia pyralina Noctuidae
280 maisboorder Ostrinia nubilalis Crambidae
281 maÔsboorder Ostrinia nubalis
282 marmerspanner Ecliptopera silaceata Geometridae
283 marmeruil Polia nebulosa Noctuidae
284 meidoornbladroller Archips crataegana Tortricidae
285 meidoornduifmot Paraswammerdamia nebulella Yponomeutidae
286 meidoornkwastmot Blastodacna hellerella Elachistidae
287 meldevlinder Trachea atriplicis Noctuidae
288 melkwitte zomervlinder Jodis lactearia Geometridae
289 mendicabeer Diaphora mendica Erebidae
290 meriansborstel Calliteara pudibunda Erebidae
291 moerasbos-uil Acronicta strigosa Noctuidae
292 moerasgranietmot Eudonia pallida Crambidae
293 morpheusstofuil Caradrina morpheus Noctuidae
294 muntoogklepmot Pseudopostega crepusculella Opostegidae
295 muntvlindertje Pyrausta aurata Crambidae
296 naaldboombeertje Eilema depressa Erebidae
297 naaldboomspanner Thera obeliscata Geometridae
298 naaldkunstwerkje Bisigna procerella Oecophoridae
299 nachtpauwoog Saturnia pavonia Saturniidae
300 nekspindertje Cyclophora annularia Geometridae
301 nonvlinder Lymantria monacha Erebidae
302 nullenuil Dicycla oo Noctuidae
303 nunvlinder Orthosia gothica Noctuidae
304 okergele driehoekbladroller Acleris comariana Tortricidae
305 open breedbandhuismoeder Noctua janthe Noctuidae
306 oranje bruinbandspanner Cidaria fulvata Geometridae
307 oranje eikenlichtmot Acrobasis repandana Pyralidae
308 oranje granietmot Scoparia pyralella Crambidae
309 oranje iepetakvlinder Angerona prunaria Geometridae
310 oranje o-vlinder Pyrrhia umbra Noctuidae
311 oranjegeel halmuiltje Oligia fasciuncula Noctuidae
312 orvlinder Tethea or Drepanidae
313 paardenbloembladroller Celypha striana Tortricidae
314 paardenbloemspanner Idaea seriata Geometridae
315 paardenkopbladroller Endothenia quadrimaculana Tortricidae
316 paddenstoeluil Parascotia fuliginaria Erebidae
317 papegaaitje Chloroclysta siterata Geometridae
318 parelmoermot Pleuroptya ruralis Crambidae
319 pauwoogpijlstaart Smerinthus ocellata Sphingidae
320 peper-en-zoutvlinder Biston betularia Geometridae
321 peppel-orvlinder Tethea ocularis Drepanidae
322 perzikkruiduil Melanchra persicariae Noctuidae
323 perzikscheutboorder Anarsia lineatella Gelecheniidae
324 pijlkruidspanner Mesotype didymata Geometridae
325 plat beertje Eilema lurideola Erebidae
326 pootmot Stathmopoda pedella Stathmopodidae
327 populierenbladroller Gypsonoma aceriana Tortricidae
328 populierenpijlstaart Laothoe populi Sphingidae
329 populierentandvlinder Gluphisia crenata Notodontidae
330 pruimenmot Grapholita funebrana Tortricidae
331 prunusspanner Aleucis distinctata Geometridae
332 psi-uil Acronicta psi Noctuidae
333 puntige zoomspanner Epione repandaria Geometridae
334 purpermot Pyrausta purpuralis Crambidae
335 purperuiltje Phytometra viridaria Erebidae
336 puta-uil Agrotis puta Noctuidae
337 randvlekuil Charanyca ferruginea Noctuidae
338 randvlekvlinder Rusina ferruginea Noctuidae
339 reuzenbladroller Choristoneura hebenstreitella Tortricidae
340 rietpalpmot Helcystogramma rufescens Gelechiidae
341 rietvink Euthrix potatoria Lasiocampidae
342 ringelrups Malacosoma neustria Lasiocampidae
343 ringspikkelspanner Hypomecis punctinalis Geometridae
344 rode driehoekbladroller Acleris holmania Tortricidae
345 rode knopbladroller Spilonota ocellana Tortricidae
346 rode vlekkenuil Cerastis rubricosa Noctuidae
347 roesje Scoliopterix libatrix Erebidae
348 rondvleugelbeertje Thumatha senex Erebidae
349 roodbandbeer Diacrisia sannio Erebidae
350 roodbruine walstrospanner Catarhoe rubidata Geometridae
351 roodstreepmutsjeslichtmot Acrobasis suavella Pyralidae
352 roomvlek Arctia villica Arctiidae
353 roze lijnbladroller Celypha rosaceana Tortricidae
354 rozenblaadje Miltochrista miniata Erebidae
355 salielichtmot Anania verbascalis Crambidae
356 schaapje Acronicta leporina Noctuidae
357 schaduwfruitbladroller Eudemis porphyrana Tortricidae
358 schaduwsnuituil Herminia tarsicrinalis Noctuidae
359 schedeldrager Craniophora ligustri Noctuidae
360 schemerbladroller Epagoge grotiana Tortricidae
361 schermbloemdwergspanner Eupithecia tripunctaria Geometridae
362 scherphoekbandspanner Euphyia unangulata Geometridae
363 schijnnonvlinder Panthea coenobita Noctuidae
364 schilddrager Subacronicta megacephala Noctuidae
365 schildstipspanner Idaea biselata Geometridae
366 schimmelspanner Dysstroma truncata Geometridae
367 sierlijke voorjaarsuil Orthosia gracilis Noctuidae
368 silenespanner Perizoma flavofasciata Geometridae
369 sint-jacobsvlinder Tyria jacobaeae Arctiidae
370 sintjanskruidblokspanner Aplocera efformata Geometridae
371 skeleteermot Choreutis pariana Choreutidae
372 sladistelknoopvlekje Eucosma conterminana Tortricidae
373 slakrups Apoda limacodes Limacodidae
374 slawortelboorder Pharmacis lupulina Hepialidae
375 sleedoornpedaalmot Argyresthia albistria Argyresthiidae
376 sleedoornwegspanner Pasiphila chloerata Geometridae
377 smalle witlijngrasmot Agriphila selasella Crambidae
378 smaragdlangsprietmot Adela reaumurella Adelidae
379 sneeuwwitte vedermot Pterophorus pentadactyla Pterophoridae
380 snuitvlinder Pterosoma palpina Notodontidae
381 sparappelboorder Dioryctria abietella Pyralidae
382 spikkelpalpmot Anacampsis blattariella Gelechiidae
383 spitsvleugelgrasuil Mythimna straminea Noctuidae
384 splinterboogbladroller Acleris umbrana Tortricidae
385 sporkehoutspanner Philereme vetulata Geometridae
386 spurrie-uil Anarta trifolii Noctuidae
387 steenrode grasuil Apamea lateritia Noctuidae
388 stipjesbladroller Lozotaeniodes formosana Tortricidae
389 stippelsnuituil Macrochilo cribrumalis Erebidae
390 stompvleugelgrasuil Mythimna impura Noctuidae
391 streepblokspanner Aplocera plagiata Geometridae
392 streepjesdwergspanner Eupithecia intricata Geometridae
393 streepkokerbeertje Eilema complana Erebidae
394 streepstipspanner Idaea humiliata Geometridae
395 strooiselmot Endotricha flammealis Pyralidae
396 stro-uiltje Rivula sericealis Noctuidae
397 taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria Geometridae
398 tere zomervlinder Hemistola chrysoprasaria Geometridae
399 tienvlekmot Luquetia lobella Depressariidae
400 tienvlekzwartwitmot Ethmia dodecea Ethmiidae
401 tijgerbeertje Setina irrorella Erebidae
402 toortsmot Paratalanta hyalinalis Crambidae
403 topspinnertje Rhopobota naevana Tortricidae
404 triangelmot Hypsopygia costalis Pyralidae
405 tuinbladroller Clepsis consimilana Tortricidae
406 tweebandbladroller Piniphila bifasciana Tortricidae
407 tweekleurige heremietuil Ipimorpha subtusa Noctuidae
408 tweekleurige lichtmot Euzophera pinguis Pyralidae
409 tweekleurige uil Hecatera bicolorata Noctuidae
410 tweelijnmot Hypsopygia glaucinalis Pyralidae
411 tweestip-orvlinder Ochropacha duplaris Drepanidae
412 tweestreepvoorjaarsuil Orthosia cerasi Noctuidae
413 tweevlekspanner Lomographa bimaculata Geometridae
414 vaal kokerbeertje Eilema caniola Erebidae
415 valeriaandwergspanner Eupithecia valerianata Geometridae
416 varenspanner Petrophora chlorosata Geometridae
417 variabele breedvleugeluil Diarsia mendica Noctuidae
418 variabele driehoekbladroller Acleris literana Tortricidae
419 variabele eikenuil Nycteola revayana Nolidae
420 variabele grasmot Agriphila tristella Crambidae
421 variabele grasuil Apamea crenata Noctuidae
422 variabele pedaalmot Argyresthia bonnetella Argyresthiidae
423 variabele spanner Hydriomena furcata Geometridae
424 variabele spikkelspanner Alcis repandata Geometridae
425 variabele voorjaarsuil Orthosia incerta Noctuidae
426 v-dwergspanner Chloroclystis v-ata Geometridae
427 veelkleurige bladroller Cochylidia rupicola Tortricidae
428 veelkleurige lichtmot Pempelia formosa Pyralidae
429 venstervlekmot Dichomeris alacella Gelechiidae
430 vierbandspanner Xanthorhoe ferrugata of spadicearia Geometridae
431 vierstipbeertje Cybosia mesomella Erebidae
432 viervlakvlinder Lithosia quadra Arctiidae
433 vlasbekdwergspanner Eupithecia linariata Geometridae
434 vlekdaguil Heliothis peltigera Noctuidae
435 vlekstipspanner Idaea dimidiata Geometridae
436 vliervlinder Ourapteryx sambucaria Geometridae
437 vogelkersstippelmot Yponomeuta evonymella Yponomeutidae
438 volgeling Noctua comes Noctuidae
439 voorjaarskortvleugelmot Diurnea fagella Chimabachidae
440 vroeg visstaartje Nola confusalis Nolidae
441 vroege blokspanner Trichopteryx carpinata Geometridae
442 vroege grasmot Crambus lathoniellus Crambidae
443 vroege spanner Biston strataria Geometridae
444 vroege walstrospanner Colostygia multistrigaria Geometridae
445 vuurmot Carcina quercana Peleopodidae
446 vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides Drepanidae
447 waaiermot Alucita hexadactyla Alucitidae
448 wapendrager Phalera bucephala Notodontidae
449 weegbreemot Pyrausta despicata Crambidae
450 wegedoornspanner Philereme transversata Geometridae
451 wikke-uil Lygephila pastinum Erebidae
452 wilgendwergspanner Eupithecia tenuiata Geometridae
453 wilgenhoutrups Cossus cossus Cossidae
454 wilgenschorsvlinder Apterogenum ypsillon Noctuidae
455 wilgensteltmot Caloptilia stigmatella Gracillariidae
456 wilgenstippelmot Yponomeuta rorrella Yponomeutidae
457 windevedermot Emmelina monodactyla Pterophoridae
458 wit spannertje Asthena albulata Geometridae
459 witbandberkenlichtmot Euzophera fuliginosella Pyralidae
460 witringuil Cerastis leucographa Noctuidae
461 witschouderbladroller Acleris variegana Tortricidae
462 witsnuitpopulierenbladroller Gypsonoma sociana Tortricidae
463 witstipgrasuil Mythimna albipuncta Noctuidae
464 witte eenstaart Cilix glaucata Drepanidae
465 witte grijsbandspanner Cabera pusaria Geometridae
466 witte i-uil Mythimna l-album Noctuidae
467 witte i-uil Mythimna l-album Noctuidae
468 witte schaduwspanner Lomographa temerata Geometridae
469 witte tijger Spilosoma lubricipeda Arctiidae
470 witvlakdwergspanner Eupithecia succenturiata Geometridae
471 witvlakvlinder Orgyia antiqua Erebidae
472 witvlekbosrankspanner Melanthia procellata Geometridae
473 witvlekkijkgaatje Monopis weaverella Tineidae
474 witvlekspikkelspanner Parectropis similaria Geometridae
475 wortelhoutspanner Eulithis prunata Geometridae
476 wortelstreepgrasuil Mythimna sicula Noctuidae
477 www.inpn.mnhn.fr
478 www.papillon-poitou-charentes.org
479 zandhalmuiltje Mesoligia furuncula Noctuidae
480 zenegroenbladroller Endothenia ustulana Tortricidae
481 zesstreepuil Xestia sextrigata Noctuidae
482 zilveren groenuil Pseudoips prasinana Nolidae
483 zilvermijnmot Acrocercops brongniardella Gracillariidae
484 zilverstreep Deltote bankiana Noctuidae
485 zilverstreepgrasmot Crambus pascuella Crambidae
486 zomerbladroller Ditula angustiorana Tortricidae
487 zomerspikkelbladroller Cnephasia stephensiana Tortricidae
488 zomervlinder Geometra papillonaria Geometridae
489 zonnesproetbladroller Aleimma loeflingiana Tortricidae
490 zoomvlekspanner Stegania cararia Geometridae
491 zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua Noctuidae
492 zuringuil Acronicta rumicis Noctuidae
493 zwamboorder Crassa unitella Oecophoridae
494 zwart beertje Atolmis rubricollis Arctiidae
495 zwartbandspanner Xanthorhoe fluctuata Geometridae
496 zwartbruine vlakjesmot Catoptria verellus Crambidae
497 zwarte-c uil Xestia c-nigrum Noctuidae
498 zwarte-L-vlinder Arctornis l-nigrum Erebidae
499 zwarte-w-vlinder Macaria wauaria Geometridae
500 zwartkamdwergspanner Gymnoscelis rufifasciata Geometridae
501 zwartlapmot Gelechia rhombella Gelechiidae
502 zwartstipspanner Scopula nigropunctata Geometridae
503 zwartvlekgranietmot Eudonia delunella Crambidae
504 zwartwitte marmerbladroller Apotomis turbidana Tortricidae
505 Catoptria mytilella Crambidae
506 Xanthocrambus saxonellus Crambidae

 


"La Calestienne"
Rue Saint Roch, 111 B-5670 Nismes Belgium
GSM: +32/494.355.705. WWW.lacalestienne.be   E-mail:
LaCalestienneNismes@gmail.com
IBAN BE66-86370490-1743     BIC
NICABEBB
©Chris Vanbeveren 2021