La Calestienne:
onthaal
kamers
eten & drinken
prijzen
reserveren
kaart
arrangementen
kinderen?

de omgeving:
markten enz. in het dorp
wandelen
sport
natuur
geologie
archeologie
oude  treinen
brouwerijen
heemkunde
geschiedenis
begraafplaatsen

terug naar huis